Geodetické služby - OGIS s.r.o.

Jsme geodetická firma s více než 30letou tradicí. Firma OGIS s.r.o. byla založena v roce 1990 Ing. Janem Nogou. Od svého založení až doposud má pracoviště na zámku v Rosicích u Brna.

Už od počátku nabízíme svým zákazníkům kompletní servis geodetických prací:
- pro projekční kanceláře - zaměření a zpracování polohopisu a výškopisu pro projekt,
- pro stavební firmy - vytyčení stavebních objektů s prostorovou skladbou, vytyčení základů, případně zaměření skutečného provedení stavby,
- pro kolaudaci Vašeho rodinného domu - vyhotovení geometrický plán pro vyznačení budovy,
- vyhotovení i geometrických plánů na rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene a další typy geometrických plánů.

 

Vyhotovujeme potřebnou dokumentaci pro kolaudaci inženýrských sítí, vodovodem počínaje, přes kanalizaci a plyn, a elektrikou konče. Dokumentaci vyhotovujeme podle platných směrnic a předpisů správců jednotlivých sítí. Máme zkušenosti při zaměřování kanalizačních a vodovodních řadů a přípojek pro VAS, plynovodů pro RWE i elektrických vedení a přípojek pro E.ON CZ.

Poskytujeme i další speciální geodetické práce jako je kontrolní měření jeřábové dráhy, přesné vytyčování kotevních patek pro ocelové konstrukce nebo například měření svislosti továrních komínů či stožárů.

V případě jakéhokoli dotazu se na nás můžete obrátit. Naši odborní pracovníci jsou připraveni se Vám věnovat a odpovědět na Vaše otázky z oboru inženýrské geodézie a katastru nemovitostí.