Geodetické práce v mapování a inženýrské geodézii

Účelové mapy polohopisu a výškopisu pro projekční činnosti.
Mapy závodů, měst a ostatní mapové podklady.
Zaměření skutečného provedení stavebních objektů:

 • stavební objekty s prostorovou skladbou
 • stavební objekty liniové (plynovody, vodovody, kanalizace, elektrické a optické kabely)
 • zpracování zásahu do silničního tělesa pro Brněnské komunikace

Zaměření příčných a podélných profilů.
Zaměření stavebních objektů pro projekční činnosti.
Funkce odpovědného geodeta ve výstavbě.
Vytyčení stavebních objektů a staveniště včetně rodinných domů dle projektové dokumentace.
Kontrolní měření jeřábových drah.
Zaměření terénu pro výpočet kubatur.

Geodetické práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány na:

 • rozdělení pozemku
 • vyznačení budovy (rod.dům, chata, garáž apod.)
 • vyznačení vodního díla
 • majetkoprávní vypořádání parcel
 • vyznačení věcného břemene
 • zpřesnění hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků:

 • vytyčení vlastnických hranic podle KN
 • vytyčení vlastnických hranic pro PÚ

Veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí vyhotovujeme dle vyhlášky 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění. A vyhlášky 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb, o zeměměřičství.

Poradenství a konzultace v oblasti katastru nemovitostí

Prodej a instalace programů na prohlížení digitálních dat ve formátu DGN.

Realitní činnost

 • Sepíšeme pro vás smluvy pro převod nemovitostí včetně podání návrhu na vklad.

Dle přání zákazníka vyhotovujeme grafické zpracování ve formátech DGN, DWG a DXF.
Geodetické práce předáváme v dohodnutých termínech a v požadované třídě přesnosti.