Ukázky geodetických prací-katastr nemovitostí

Ukázky geodetických prací-inženýrská geodézie a mapování

Vytyčení stavebních objektů - komunikace
Vytyčení stavebních objektů - RD